Salvem la casita blanca (4)

lunes, 21 de abril de 2008

Ja sabem l'opinió de Toni Saura sobre el tema de la Casita Blanca. Està clar, l'Ajuntament no té la intenció de protegir-la. Pesa més la qüestió de recuperar part dels diners despilfarrats el últims anys que el valor arquitectònic i sentimental d'aquesta entranyable construcció:
.
"Tanto en el PGOU de 1991 como en el actual, 2008, el equipo de arquitectos redactor de ambos planes, que ha sido diferente, no consideran que arquitectónicamente sea una edificio valioso y por tanto digno de conservar. De hecho, creo recordar que se dió de alta en el catrastro (?) en el año 1945, no en los años 20. Esto quiere decir que el presente plan no modifica la situación al respecto."
.
Això dels anys 20 i 1945 ja ho sabiem i no creiem que siga rellevant quan es va inscriure al catrastro eixe, sinò l'any probable de construcció. Suposem que l'equip d'arquitectes també valorarà els edificis segons els plans anteriors, de no ser que l'Ajuntament demane algun tipus de canvi al pla. A qui li fa falta que un expert li diga que eixes casetes són una preciositat? Només n'hi ha que vore-les i imaginar-se-les ben cuidades i no en l'estat en que es troben actualment.
.
"La alternativa es una construcción de un edificio de siete alturas destino mayoritariamente, ahora más que en 1991, a vivienda de protección oficial."
.
Demagògic totalment. N'hi ha més lloc on fer vivendes de protecció oficial, sense destruir un edifici històric de la nostra vila.
.
"Por tanto creo que el debate al respecto es ocioso, porque se está proponiendo mantener algo sin valor donde a cambio podrán haber viviendas de protección para jóvenes."
.
Ja. No parlem de coses sense valor. Tireu avall l'edifici tercermundista de la Policia i de la radio (?) i el convent eixe del costat i feu VPO! Es més, tireu tot el poble, i feu vinga VPOs!
.
Encara recorde el respecte al patrimoni que es va demostrar al mantindre la façana de l'Ajuntament en peu durant la remodelació. Per a què? Quin valor tenia? I ara? Si no la reconeix ni la mare que la va parir!
Fem les coses bé. El poble és qui li dona valor als seus edificis i qui deu decidir quins es poden enderrocar i quins no.
.

* Aci, a la foto, una xiqueta alaquasera més que es queda sense plaça a una escoleta pública.

** [...] los servicios públicos son fundamentales para garantizar que llegan a todos y todas, sobretodo la educación pública y de calidad es imprescindible" (Toni Saura)

0 comentarios: